Ar gyfer ysgolion sy’n cynorthwyo gyda

lles meddyliol yng Nghymru. 

Croeso! 
Adnodd a rhestr wirio ar gyfer ysgolion yw ‘Hafan Meddyliau Iach', gyda gwobr i gydnabod ymrwymiad ysgol i hybu lles meddyliol cymuned yr ysgol yn ei chyfanrwydd. Cynlluniwyd y pecyn gan bobl ifanc gyda chefnogaeth TCC (Trefnu Cymunedol Cymru / Together Creating Communities). 

Gydag un ym mhob pedwar o bobl ifanc yn profi problemau iechyd meddwl bob blwyddyn, mae dealltwriaeth a chymorth yn yr ysgol yn angenrheidiol er mwyn hybu lles meddyliol. Mae lles meddyliol positif o fudd i gymuned yr ysgol drwyddi draw, gan alluogi aelodau staff, myfyrwyr a theuluoedd i ffynnu a chyrraedd eu potensial llawn.

 

 

 


Cofrestrwch eich ysgol gan ddefnyddio'r ffurflen isod. Unwaith y byddwch wedi cofrestru, byddwch yn derbyn neges e-bost gyda syniadau ac adnoddau i’ch cynorthwyo i gyflawni pob pwynt ar y rhestr wirio ac ennill eich Gwobr Hafan Meddyliau Iach . Byddwn hefyd yn anfon tystysgrif ‘yn gweithio tuag at ddod yn Hafan Meddyliau Iach' y gallwch ei harddangos drwy gydol eich taith. Byddem wrth ein bodd yn gweld y camau y byddwch yn eu cymryd yn eich ysgol – cofiwch rannu eich lluniau â ni ar y cyfryngau cymdeithasol - Facebook, InstagramTwitter.

Healthy Minds Haven Cymraeg image.png

01978 262588

37 Kingsmills Road, Wrexham. LL13 8NH

Charity no/rhif elusen: 1086434
Company no/rhif cwmni: 04033853