Ar gyfer ysgolion uwchradd sy’n cynorthwyo gyda lles meddyliol yng Nghymru. 

Croeso! 
Adnodd a rhestr wirio ar gyfer ysgolion yw ‘Hafan Meddyliau Iach', gyda gwobr i gydnabod ymrwymiad ysgol i hybu lles meddyliol cymuned yr ysgol yn ei chyfanrwydd. Cynlluniwyd y pecyn gan bobl ifanc gyda chefnogaeth TCC (Trefnu Cymunedol Cymru / Together Creating Communities). 

Gydag un ym mhob pedwar o bobl ifanc yn profi problemau iechyd meddwl bob blwyddyn, mae dealltwriaeth a chymorth yn yr ysgol yn angenrheidiol er mwyn hybu lles meddyliol. Mae lles meddyliol cadarnhaol o fudd i gymuned yr ysgol drwyddi draw, gan alluogi aelodau staff, myfyrwyr a theuluoedd i ffynnu a chyrraedd eu potensial llawn.

Cofrestrwch eich ysgol gan ddefnyddio'r ffurflen isod. Unwaith y byddwch wedi cofrestru, byddwch yn derbyn neges e-bost gyda syniadau ac adnoddau i’ch cynorthwyo i fodloni pob pwynt ar y rhestr wirio ac ennill eich Gwobr Hafan Meddyliau Iach. Byddwn hefyd yn anfon tystysgrif ‘yn gweithio tuag at ddod yn Hafan Meddyliau Iach' y gallwch ei harddangos drwy gydol eich taith. Byddem wrth ein bodd yn gweld y camau y byddwch yn eu cymryd yn eich ysgol – cofiwch rannu eich lluniau â ni ar FacebookInstagram a Twitter.

Os yw eich ysgol eisoes wedi bod yn gweithio drwy’r adnodd a’r rhestr wirio, gallwch gyflwyno’r dystiolaeth ar gyfer eich Gwobr Hafan Meddyliau Iach drwy’r ddolen uchod.

Hafan Meddyliau Iach 2021 - Cover page.p
 
PHF & Esmee graphics.PNG

Ariennir ein gwaith gyda phobl ifanc gan sefydliadau Paul Hamlyn ac Esmée Fairbairn drwy’r Act for Change Fund.